Właściwości łączników wklejanych

W popularnych łącznikach wklejanych stosuje się specjalne masy żywiczne. Są one odpowiedzialne między innymi za wiązanie i kształtowanie poszczególnych elementów. Są rodzajem wysokiej jakości wypełniacza, którego cechą charakterystyczną jest wyjątkowa wytrzymałość na ewentualne uszkodzenia. Zespolenie ze sobą dwóch odmiennych materiałów powinno być trwałe. Takie właśnie gwarantują wklejane łączniki.

Kotwy chemiczne – jakie są ich właściwości?

kotwa chemiczna fischerZespolenie poszczególnych elementów powinno być trwałe i możliwie najbardziej wytrzymałe. Główną cechą, którą ma niemal każda kotwa chemiczna Fischer jest wytrzymałość o bardzo korzystnych parametrach. Ogromne znaczenie ma tutaj udźwig obciążeń i wytrzymałość na obciążenia o charakterze pulsacyjnym. Zadaniem kotwy chemicznej jest więc pełne uszczelnienie powstających nierówności, rys oraz zagłębień i innych uszkodzeń, które mają wpływ na ostateczny wygląd powierzchni. W wyniku szybkiego zastygania tworzy się szybkie i wysoce trwałe połączenie. Dodatkową zaletą o dużym znaczeniu jest również fakt, że kotwy chemiczne nie tworzą naprężeń w podłożu, do którego są wykorzystywane. To cecha, która odróżnia je od kotew mechanicznych i tradycyjnych kołków. W wyniku zastosowania kotwy tworzy się niemożliwy do usunięcia klin. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób były tworzone zespolenia blisko krawędzi podłoża. Łączenie różnych materiałów przy pomocy kotwy zapewnia również komfort przy mocowaniu poszczególnych elementów. 

Do momentu zastygnięcia żywicy możliwe jest zmiana miejsca i przesunięcie do góry, w bok oraz w dół. W żywicę, której formę przybiera chemiczna kotwa, można wklejać przeróżne elementy o różnych powierzchniach i wielkościach. Średnice i głębokości na jakich montuje się kotwy są zupełnie dowolne.