Rodzaje wag przemysłowych

W zależności od prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności wytwórczej niezbędne jest poprawne ważenie wszelki produktów, które są w nim wykorzystywane i przez nie wytwarzane. Do tego celu służą różnego rodzaju wagi, które dobiera się do profilu działalności tak, aby jak najlepiej spełniały swoją funkcję. Można więc rozróżnić wiele ich typów w zależności od gałęzi przemysłu lub handlu, w jakiej są używane.

Typ produktu a waga

waga przemysłowaW zależności od tego, czym zajmuje się firma, używana przez nią waga przemysłowa może znacząco różnić się od tej, jaką znamy z naszego domu. Produkcja żywności często wymaga workowania, tak więc młyny, piekarnie i wiele miejsc, gdzie wykorzystuje się produkty sypkie, wyposażają się w wagi hakowe. Podwiesza się na nich całe worki za pomocą specjalnego haku, z którego obciążenie przenoszone jest na mechanizm znajdujący się wyżej. Od wielu lat fabryki stosują również wagi, na których kłaść można cięższe przedmioty. Kiedyś przyjmowały one formę wolnostojących elementów wyposażenia, jednak obecnie najczęściej są to płaskie płyty zwykle wbudowane w podłogę. Tego rodzaju zastosowanie sprawdza się też w przypadku wag weterynaryjnych oraz samochodowych, gdzie brak różnicy wysokości pomiędzy nią a podłożem, znacznie ułatwia proces ważenia. W zastosowaniach handlowych prym wiodą precyzyjne wagi elektroniczne z wbudowanymi wyświetlaczami i drukarkami, które spotkać możemy na stoiskach garmażeryjnych w supermarketach.

Każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją dóbr lub ich sprzedażą musi być wyposażone w odpowiednie wagi. Różnią się one między sobą nie tylko przeznaczeniem, ale też budową i działaniem. Niektóre z nich mogą być także wyposażone w dodatkowe urządzenia, takie jak na przykład drukarki i wyświetlacze.