Każda licząca się firma pośrednictwa pracy musi na bieżąca monitorować sytuację polityczną, geopolityczną i ekonomiczną związaną z migracjami międzynarodowymi. Potrzeba rynkowego zapotrzebowania na siłę roboczą jest wypadkową powyższych zmiennych i klienci firm pośrednictwa pracy reagują na tego typu wahania, mając na uwadze swój interes biznesowy.

Kapitał roboczy zza wschodniej granicy

pracownicy ze wschoduGłówny kierunek napływu migrantów w celach ekonomicznych w Polsce pochodzi ze wschodu Europy, z krajów byłego bloku sowieckiego: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, ale także z krajów będących obecnie członkami Unii Europejskiej: Rumunii czy Bułgarii. Wszystkich migrantów ekonomicznych z w/w krajów ujmuje się w biznesowym i popkulturowym języku polskim mianem pracowników ze wschodu. Pracownicy ze wschodu stanowią bardzo ważny element ekonomiczny. Możliwość zatrudniania pracowników na konkurencyjnych warunkach finansowych jest dla polskiego biznesu, a także dla zagranicznego kapitału w Polsce, szansą na ustalenie preferencyjnych wynagrodzeń w ramach polskiego prawa pracy, atrakcyjnych zarówno dla biznesu jak i dla samych pracowników ze wschodu. Firmy oferujące usługi pracowników ze wschodu dla biznesu stoją przed nie lada wyzwaniem, zarówno pod kątem logistycznym i prawnym. Przedstawiciele biznesu szukają kompleksowych rozwiązań, łączących promocję w kraju pochodzenia pracownika swojej firmy, jak również pomoc w zapewnieniu spełnienia wszystkich norm biurokratycznych kryjacych się za tym przedsięwzięciem.

Zatrudnianie pracowników ze wschodu, przez firmy, które mają siedzibę w Polsce jest możliwością na znalezienie pracowników, mogących czy to wypełnić lukę w obecnej strukturze zatrudnienia, czy przyjść z pomocą w realizacji nowych pomysłów biznesowych. Dla samych pracowników ze wschodu jest to szansa na nowe wyzwanie: życiowe i zawodowe jednocześnie.