Stosowanie się do zasad BHP jest warunkiem wymaganym przepisami prawa i każdy pracodawca powinien się do nich bezwzględnie stosować. Należy poinstruować pracownika o jego prawach oraz obowiązkach, a także poinformować go o zagrożeniach, na jakie jest narażony podczas wykonywania swojej pracy.

Posiadanie odzieży roboczej warunkiem bezpieczeństwa w pracy

Odzież roboczaJednak dbanie o pracownika to nie tylko stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej, które ma za zadanie zagwarantować bezpieczne oraz jak najbardziej komfortowe warunki pracy. Odzież robocza jest jednym ze środków ochrony osobistej, która powinna być dostosowana do warunków, w jakich będzie użytkowana. W zależności od wykonywanych obowiązków różni się ona rodzajem użytego materiału oraz zastosowanych rozwiązań, takich jak na przykład dodatkowe wzmocnienia. Dostosowanie odzieży roboczej do wykonywanego zawodu oraz miejsca oraz warunków pracy jest niezbędne, by wykonywanie swoich obowiązków zawodowych było bezpieczne i nie skończyło się groźnym wypadkiem. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wysokiej jakości odzieży roboczej, która powinna być wymieniana w przypadku uszkodzenia lub zużycia, bowiem tylko wówczas będzie spełniała swoje funkcje w należyty sposób i chronić pracownika przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, a także zmniejszać ryzyko uszkodzenia ciała.

Stosowanie się do zasad BHP dotyczy stworzenia optymalnych warunków pracy, a także zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej, która powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy. Sprawia to, że zdrowie oraz życie pracowników nie będzie narażone na niebezpieczeństwo i każdy będzie mógł wykonywać swoje obowiązki bez ryzyka wypadku.