Jak prawidłowo oczyszczać separatory?

Ochrona środowiska to bardzo ważny i często poruszany w ostatnim czasie temat. To między innymi po to, by chronić naturę na stacjach paliw, myjniach samochodowych, lotniskach złomowiskach czy w portach stosuje się separatory przemysłowe. Ich rolą jest wychwytywanie i separowanie substancji ropopochodnych oraz zawiesin ze ścieków deszczowych czy procesowych z instalacji przepływowych.

Zasady czyszczenia separatorów

czyszczenie separatorówKorzystanie z separatorów uregulowane jest prawnie w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Jednak należy pamiętać, że samo zamontowanie separatorów nie wystarczy, Do prawidłowej pracy instalacji przepływowej, w której umieszczony jest separator konieczna jest odpowiednia konserwacja zbiornika i jego regularne oczyszczanie. Kompleksowa usługa, obejmująca czyszczenie separatorów i konserwację zbiornika wykonywana jest wyspecjalizowane firmy. Proces oczyszczający zaczyna się od demontażu używanych filtrów koalescencyjnych, następnie powinno odbyć się ich oczyszczenie lub jeśli zachodzi taka potrzeba wymiana na nowe. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie pracy pływaka, mycie osadnika oraz sprawdzenie systemów alarmowych. Po zakończonym serwisie następuje mycie kanału myjni oraz napełnienie zbiornika czystą wodą w celu sprawdzenia jego poprawnej pracy. Taka usługa powinna być wykonywana najczęściej dwa razy do roku, choć zależy to od rodzaju przechowywanej w zbiorniku substancji. W praktyce jednak najczęściej wykonuje się konserwację zwykle raz na rok, chyba że kontrola służ ochrony środowiska stwierdzi nieprawidłowość i nakaże natychmiastowe opróżnienie i oczyszczenie zbiornika.

Do prawidłowej pracy i zachowania wysokiej jakości przechowywanych substancji niezbędne jest cykliczne wykonywanie usługi wyspecjalizowanego oczyszczania i konserwacji zbiorników i separatorów przemysłowych. W przeciwnym razie narażamy się nie tylko na awarię i obniżoną jakość środków, ale również nieprzyjemności podczas kontroli służb środowiskowych.